OSB'de Destekler-Bedelsiz Arsa
Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Destekleri
Teknoloji Geliştirme Bölge Destekleri
Tübitak Destekleri
Yabancı Çalışma İzni
Halkbank Yatırım Kredileri
KGF-Kredi Garanti Fonu
Kalkınma Bankası Yatırım Kredileri
Faydalı Bağlantılar
Köşemiz
Bize Ulaşın
  Teşvik ile ilgili sorularınızı mail adresine gönderiniz.
  info@tesvikdestek.com
Güncel Duyurular İçin Üye Ol
 1. Siteye yeni eklenen duyuru, haber ve diğer yazılardan haberdar olmak için, mail listemize üye olunuz lütfen.
  Adınız Soyadınız

  Mail Adresiniz

  İl
TCMB Döviz Kurları

OSB'de Destekler-Bedelsiz Arsa  [ Geri ]

Okunma Sayı : 16.344

 

OSB-Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine dair 09.02.2018 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre;

Parsel tahsisleri, başvuru ve istenecek belgeler 
Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerin mülkiyetindeki tahsis edilmemiş parseller;
OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde,
en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli Bakanlık tarafından OSB’ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir. 

- Planlı alanda kendi imkânları ile altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi yapılabilir. 

- Bakanlığa kredi borcu devam eden OSB’lerde 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsis yapılan katılımcılar, OSB’ye müracaat etmeleri ve müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile taleplerinin uygun bulunması halinde, sekizinci maddede belirtilen asgari istihdam sayısını sağlamaları şartıyla tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisinden yararlandırılabilir. 

- Bu Yönetmelik kapsamında parsel tahsisi isteyen ve sekizinci maddede belirtilen asgari istihdam sayısını öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişiler EK-1’de yer alan dilekçe ve EK-2’de yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak tahsisi talep edilen parselin bulunduğu OSB’ye başvurur
- Müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca parsel tahsislerine ilişkin karar alınır ve yatırımcılara bildirimde bulunulur.
Yatırım koşulları 
- Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin; 5.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 10,
- 5.000 m2’den büyük olup 10.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 20,
- 10.000 m2’den büyük olup 20.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 30 ve
- 20.000 m2’den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekmektedir.

OSB-Parsellerin-Bedelsiz-Tahsisine-Dair-YOnetmelik-09-02-2018

Yonetmelik-Eki-09-02-2018