Yabancı Çalışma İzni
Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Destekleri
Teknoloji Geliştirme Bölge Destekleri
Tübitak Destekleri
OSB'de Destekler-Bedelsiz Arsa
Halkbank Yatırım Kredileri
KGF-Kredi Garanti Fonu
Kalkınma Bankası Yatırım Kredileri
Faydalı Bağlantılar
Köşemiz
Bize Ulaşın
  Teşvik ile ilgili sorularınızı mail adresine gönderiniz.
  info@tesvikdestek.com
Güncel Duyurular İçin Üye Ol
 1. Siteye yeni eklenen duyuru, haber ve diğer yazılardan haberdar olmak için, mail listemize üye olunuz lütfen.
  Adınız Soyadınız

  Mail Adresiniz

  İl
TCMB Döviz Kurları

Yabancı Çalışma İzni  [ Geri ]

Okunma Sayı : 9.021
Yabancı Personel Çalıştırma ve Çalışma İzinleri -WEB Sistemi üzerinden işlem görmektedir.


Uluslararasi-isgucu-kanunu-13-08-2016
Yabancıların "Süresiz Çalışma İzni" 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ile zorlaştırıldı
:
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un "Süresiz Çalışma İzni" başlıklı 6. maddesi 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ile aşağıdaki şekilde değiştirildi: 

Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11.4.2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir. Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar. Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hâllerde iptal edilir. Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir


2 Ağustos 2010 tarihi itibari ile Yabancı Çalışma İzni başvuruları sadece online başvuru sisteminden kabul ediliyor
Çalışa ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından verilir. Çalışma İzninlerinde Kriterler 4817 s.k. Uygulama yönetmeliğine Göre 02.08.2010 tarihi itibariyle uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Yabancıların Çalışma izin Kriterleri 02/08/2010 Tarihi İtibariyle Uygulamaya Başlandı
   Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen 4817 sayılı  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca; Bakanlık Makamının Olur’larıyla değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. 2/8/2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

1-Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen  ilk  yabancıdan  sonraki  her  bir  yabancı  için  ayrı  ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2- İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
3- Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.
4- İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
5- İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede  olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek  ücretin en az;
    a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
    b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
    c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
    d) Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
6- Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren  talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
7- Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde, eğlence sektörü ile turizm-animasyon organizasyon firmalarında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde ayrıca kota uygulanmayacaktır


Çalışma İzinleri Harç Tutarları 04.08.2010 den İtibaren Aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.

1.Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait T.C. Kimlik Numarası (Yabancı Kimlik No.) ibrazı ile  aşağıdaki banka şubelerine başvuracak ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harcı ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.

2.Banka ise; kodu 9130, adı “YBN.ÇLŞ.İZHR” harcı olan tahsilatı gerçekleştirerek vergi tahsil alındısı   düzenleyecek ve mükellefe bir örneğini verecek. Yabancıya ait T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde bankalarca tahsilat yapılamaycaktır.

3.Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:
a) Vakıfbank        d) Tekstilbank             g) TEB                     j) İşbankası
b) Fortis              e) Alternatifbank K       h) ING Bank            k) Ziraat Bankası
c) HSCB              f) Asyabank                i) Turklandbank

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Formu ve Belgeler
   (Başvuru Formu (Sözkonusu formlar mevzuatımız gereği yayınlanmakta olup elektronik ortamda tamamlanacaktır.)
 * Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 * Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 * Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi
 * Yabancı Çalıştıran İşveren Çalışma İzin Süre Uzatımı Başvuru Dilekçesi
 * Bağımsız veya Şirket Ortağı Olarak Çalışma İzin Başvuru Dilekçesi 
 * Bağımsız veya Şirket Ortağı Olarak Çalışma İzin Süre Uzatımı Başvuru Dilekçesi
 * Bir İşveren Yanında Çalışmak İsteyen Yabancı Uyruklular Başvuru Dilekçesi