Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Destekleri
Teknoloji Geliştirme Bölge Destekleri
Tübitak Destekleri
OSB'de Destekler-Bedelsiz Arsa
Yabancı Çalışma İzni
Halkbank Yatırım Kredileri
KGF-Kredi Garanti Fonu
Kalkınma Bankası Yatırım Kredileri
Faydalı Bağlantılar
Köşemiz
Bize Ulaşın
  Teşvik ile ilgili sorularınızı mail adresine gönderiniz.
  info@tesvikdestek.com
Güncel Duyurular İçin Üye Ol
 1. Siteye yeni eklenen duyuru, haber ve diğer yazılardan haberdar olmak için, mail listemize üye olunuz lütfen.
  Adınız Soyadınız

  Mail Adresiniz

  İl
TCMB Döviz Kurları
 1. Tarih : 01.10.2022
  Döviz AlışDöviz Satış
  Usd TL TL
  Euro TL TL
  Gbp TL TL
  TCMB Döviz Kurları

Yatırım Teşvikleri > Yatırıma hazine arazisi  [ Geri ]

Okunma Sayı : 35.594
 YATIRIMCIYA 49 YILLIĞINA KİRALIK HAZİNE ARAZİSİ FIRSATI


yatırıma hazine arazisi
Son Teşvik Desteklerde Yatırımcılara Hazine Arazileri 49 yıllığına kiralanabiliyor. Yatırımın Arazi maliyeti neredeyse
sıfırlanıyor..Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi
*Milli Emlak Genel Tebliği 324-330

- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar

Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti
Yatırımın türüne göre, OSB veya Endüstri Bölgesi İdaresinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmazın tahsisinin uygun olacağına ilişkin görüş sorularak tespit eder. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden değerlendirilmesi mümkün olduğu tespit edilenler; bunların belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı, kentin gelişme yönünde kalıp kalmadığı, bunların tahsis, satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif değerlendirme şekillerinden hangisinin daha uygun olduğuna ilişkin görüş, öneri ve bilgiler MEOP ortamında güncellenmek suretiyle ilana çıkılmadan önce ikişer aylık dönemler halinde toplu olarak bir yazıyla Maliye Bakanlığına bildirilerek izin alınır.

Yatırım teşvik belgesi sahibi olunması,
Yatırım tutarının, taşınmaz bedellerinin,
Eğitim, Tarım ve hayvancılık için bir,
Turizm yatırımı için iki,
Diğer yatırımlar için üç,
Katından az olmayan yatırımı taahhüt eden, Taşınmazın bulunduğu ilçe mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş  parsel  bulunmaması  veya  bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımları yapmak isteyen, Yatırım tutarının % 20’si kadar  net öz kaynağa  sahip
olan, Taahhüt  edilen  yatırımın  toplam  tutarı on milyon TL’yi aşan  yatırımlarda fizibilite raporu ve finans tablosunu veren, Gerçek ve tüzel kişiler yar
arlanabilecektir
.

- Tescilli yerlerde bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir,
- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde ise bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilir.
Ön izin şartlarını yerine getiren yatırımcı lehine;
Teşvikten Yararlanma Şartları