Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Destekleri
Teknoloji Geliştirme Bölge Destekleri
Tübitak Destekleri
OSB'de Destekler-Bedelsiz Arsa
Yabancı Çalışma İzni
Halkbank Yatırım Kredileri
KGF-Kredi Garanti Fonu
Kalkınma Bankası Yatırım Kredileri
Faydalı Bağlantılar
Köşemiz
Bize Ulaşın
  Teşvik ile ilgili sorularınızı mail adresine gönderiniz.
  info@tesvikdestek.com
Güncel Duyurular İçin Üye Ol
 1. Siteye yeni eklenen duyuru, haber ve diğer yazılardan haberdar olmak için, mail listemize üye olunuz lütfen.
  Adınız Soyadınız

  Mail Adresiniz

  İl
TCMB Döviz Kurları

Yatırım Teşvikleri > Öncelikli Yatırımlar  [ Geri ]

Okunma Sayı : 17.134

Öncelikli yatırım konuları
Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

1-Motorlu kara Taşıtları ana sanayiinde gerçekleştirilecek asgari 300 Milyon TL tutarındaki yatırım ve 75 Milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar (15.02.2013 Değişiklik)

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.
f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

ğ) Özel sektörce gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.
h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK VE KOSGEB*  tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların* üretimine yönelik yatırımlar.
i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı maden kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı ELEKTRİK üretimi yatırımları. (15.02.2013 Değişiklik)
j) Ek-4’te yer alan “Teşvik edilmeyecek yatırımlar” hariç olmak üzere enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP(ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (Doğal gaza dayalı elektirk üretim tesisleri hariç).
l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yeraltı doğal gaz depolama yatırımları
m) Karbon elyaf üretiminde veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretiminde yönelik yatırımlar. (06-08-2014 karar değişikliği)
n) Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre ileri teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. (US-97 kodu 2423,30,32,33, ve 353) –(08.4.2015 tarih 2015/7496 s.k ile eklendi)
O)-Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçici arama ruhsatı veya sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları 08.4.2015 tarih 2015/7496 s.k ile eklendi)
Ö)-Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik TÜRBİN VE JENERATÖR imalatı ile RÜZGAR enerjisi üretiminde Kullanılan kanat imalatı yatırımları (19-11-2015 tarih ve 2015/8216 say.karar ile eklendi)
P)-Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar (2016/8715-sk 08-04-2016 ile eklendi)

Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar


*
Sayfa Güncelleme: 08.04.2016- YDYHK değişiklik kararı

Notlar:
Kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, İlk okul, orta okul, lise eğitim yatırımları, dört+ dört+ dört Teşvik, teşvikler, teşvik, tesvik, tesvikler, teşvik kredisi, teşvikli iller, teşvikli sektörler, teşvik süre uzatımı, teşvik vize,okul teşvik, turizm, yatırımı, sanayi teşvikleri, sanayi teşvikleri,Madencilik yatırımı, sanayi teşvik, okul teşvik, mermer teşvik, kimya teşvik, arge teşvik, Ar-Ge Teşvik, Aydına teşvik, İzmire teşvik, Türkiye'de teşvikler.