Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Destekleri
Teknoloji Geliştirme Bölge Destekleri
Tübitak Destekleri
OSB'de Destekler-Bedelsiz Arsa
Yabancı Çalışma İzni
Halkbank Yatırım Kredileri
KGF-Kredi Garanti Fonu
Kalkınma Bankası Yatırım Kredileri
Faydalı Bağlantılar
Köşemiz
Bize Ulaşın
  Teşvik ile ilgili sorularınızı mail adresine gönderiniz.
  info@tesvikdestek.com
Güncel Duyurular İçin Üye Ol
 1. Siteye yeni eklenen duyuru, haber ve diğer yazılardan haberdar olmak için, mail listemize üye olunuz lütfen.
  Adınız Soyadınız

  Mail Adresiniz

  İl
TCMB Döviz Kurları

Yatırım Teşvikleri > Teşvikli Yatırımlara Faiz Desteği  [ Geri ]

Okunma Sayı : 13.899
yeni teşvik sistemi 6 bölgede faiz desteği uygulaması
TEŞVİK BELGENİZDE FAİZ DESTEĞİ HANGİ YATIRIMLARA UYGULANIR, HANGİLERİNE UYGULANMAZ

Yatım Teşvik Belgerinde Faiz Desteği Yer alması durumunda Devletçe Karşılanacak  faiz desteği için Bankalar-Finansal
Kiralama Şirketleri ve Katılım Basnkaları, Hazine Müsteşarlığı ile Fazi Desteği Protokolünü imzalandı.

Teşvik belgesine bağlanan ve destek unsurları arasında faiz desteği yer alan 
      -bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar
      -araştırma ve geliştirme yatırımları ile 
      -çevre yatırımları için; 
       Bankalarca yatırım kredisi kullandırılabilir.(2009 kararı) (Aracı Kurumlar İçin Bakınız )

Faiz desteği uygulamasına esas olacak teşvik belgesinde kayıtlı yatırım harcamalarına yönelik en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinde kredi miktarı, sabit yatırım tutarının  % 70’ini geçemez. Krediler asgari 6 ay anapara ödemesiz olup, faiz geri ödemeleri  üçer veya altışar aylık dönemler halinde yapılır.

Yatırımlarda Devlet Yardımlarına göre alınan teşviklerde  faiz desteği tutarı ve yararlanmada izlenecek yol ;
Faiz Desteği Miktarı
(2012/3305 Sayılı Karar) 
Bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
a) 3. bölge TL kredileri üç puanı, döviz kredileri bir puanı,
b) 4. bölge TL kredilerde dört puan, döviz kredileri bir puanı,
c) 5. bölge TL kredilerde beş puanı, döviz kredileri iki puanı,
ç) 6. bölge TL kredilerde yedi puanı, döviz kredileri iki puanı,
d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek
stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları 
TL kredilerde beş puanı, döviz kredileri iki puanı,
azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.

Faiz desteği sınırları
:
(3) Bölgesel teşvik desteklerde faiz desteği tutarları
* 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla beşyüzbin, altıyüzbin, yediyüzbin ve dokuzyüzbin Türk Lirasını geçemez.
*
Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında beşyüzbin Türk Lirasını, stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

*Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür. Ancak, bu belgeler kapsamında faiz desteği ödemelerine 1/1/2013 tarihinden sonra başlanmıştır.